Image Alt

Privacy Policy

Balance to Move met maatschappelijke zetel te Kogelstraat 2 1, 3840 Borgloon met ondernemingsnummer BE 0508 548 531 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de beheerder van de site www.balancetomove.be via info@balancetomove.be

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u tijdens uw bezoek aan de Website?

Technische informatie (IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem) en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag (vb. welke links u aanklikt op de Website, hoe lang of hoeveel keer u een pagina bezoekt). Wij houden geen Identiteitsgegevens (naam, (leverings)adres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens) bij.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij via cookies technische informatie en informatie over uw browsing gedrag. Wanneer u ons contactformulier gebruikt, dan verzamelen wij uw contactgegevens via het invulformulier. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? (doeleinden)

Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de Website, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de Website. Wij houden Uw identiteitsgegevens via het contactformulier om U om op de correcte manier met u te kunnen communiceren, maar versturen U geen nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (zie verder) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij delen Uw persoonsgegevens niet met derden.

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

De gegevens bekomen uit het contactformulier van niet gekende klanten worden bewaard op de mailserver. Deze wordt periodiek geledigd naargelang het volume.

Welke zijn uw rechten? (Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens)

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan die (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan met inbegrip van profilering. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken. Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen. Om die rechten uit te oefenen kunt u: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@balancetomove.be (Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie).

Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials
About